måndag 11 april 2016

Marika Brusell Kurtson

Marika är ny enhetschef på kostområde 3. I området ingår Svärtingehus, Åbymo, Hultdalskolan ,Jursla,Tamburinen ,Vilbergen , Råsslaskolan, Kimstadskolan, Sågvägen 10(Vickelbygården ), och Linköpingsvägen 14 (Strömbacken)
Samt mottagningsköken Sandtorpet, Krokek DC, Uttersberg, Greby, Mosstorp , Vånga,Parkskolan ,Norrköpings Montessori och Kulturskolan.
Marika har arbetat på kostenheten i 4 år med främst personalfrågor. Tidigare arbetade Marika som kostchef inom landstinget.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar